Borgerforeningen

Vedtægter

Bestyrelsen, kontingent mm

Forsamlingshuset

Forsiden

FÆLLES SPISNING

 

 

 

 

 

 

 

Aalsrode og Omegns Borgerforening

Referat generalforsamling i Ålsrode- og Omegns Borgerforening 28. marts 2017.

           37 medlemmer fremmødt til generalforsamling.

           Dirigent valgt: Niels O. Mikkelsen

 1. Indkaldelse til generalforsamling godkendt, som værende rettidig indkaldt.

 2. Formand John Krog berettede om det forgangne år i foreningen. Juletræsfest og fastelavnsfest måtte aflyses pga. for få tilmeldinger.  Han takkede ”mandagsdamerne” for deres fine gevinster til julebanko,  Anette Bilde for juledekorationsdag, både det gamle og nye fællesspisningsudvalg, Arne Tyssøe som vores kok og Peter Drejer  for sponsorat af grøntsager. Kunstmesse på pause, vinsmagning, cykelfest , banko og børnebanko en succes.

  Der har i 2016 været 9 udlejninger og foreningen har p.t. 130 medlemmer.

 3. Regnskabet for 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

 4. Et forslag om nedsættelse af kontingent blev nedstemt. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring  vedr.  tegningsret kræver ny generalforsamling.

 5. John Krog ønskede ikke at genopstille som formand.  Grete Carstensen blev valgt som ny formand. Kasserer Kurt Kjeldsen takkede John Krog for hans store engagement og arbejde i foreningen gennem de seneste 4 år.

 6. Hans J. Allermann valgt som nyt bestyrelsesmedlem .

 7. Torben Knudsen og Anita Heidemann valgt som suppleanter.

 8. Hans Pedersen og Christina Nielsen valgt som revisorer, og Max Hilber som revisorsuppleant.

 9. Lene Andersen efterlyste hjælpere til underudvalg til div. arrangementer. Forslag til nye tiltag i foreningen fra fremmødte: Gadefest, dilettant og  foredrag med Stefan Rasmussen.

 

Dirigenten takkede for ”forholdsvis” god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

       Bestyrelsen har endnu ikke endeligt konstitueret sig.