Bestyrelse

Bestyrelse
Formand:


Næstformand:


Kasserer:


Sekretær:


Bestyrelsesmedlem:


Suppleant 1:


Suppleant 2:


Revisor 1:


Revisor 2:


Revisorsuppleant:
Grethe Carstensen, Toftevangen 20, Aalsrode, 8500 Grenaa


Hans-Jørn Allermann, Aalsrodevej 109, Aalsrode, 8500 Grenaa


Charlotte Larsen, Toftevangen 18, Aalsrode, 8500 Grenaa


Lene Andersen, Aalsrodevej 23, Aalsrode, 8500 Grenaa


Jens Konge Laursen, Aalsrodevej 89, Aalsrode, 8500 Grenaa


Kirsten Hansen, Toftevej 19, Aalsrode, 8500 Grenaa


Torben Knudsen, Fasanvej 27, 8500 Grenaa


Morten Friis Heidemann, Bakkegårdsvej 21, Aalsrode, 8500 Grenaa


Karsten Robæk, Bakken 25, Aalsrode, 8500 Grenaa


Niels Ole Mikkelsen, Aalsrodevej 40, Aalsrode, 8500 Grenaa
Tlf. 61 68 48 38


Tlf. 40 33 17 88


Tlf. 24 27 61 87


Tlf. 20 52 12 50


Tlf. 29 91 63 74


Tlf. 52 38 01 68


Tlf. 29 92 57 67


Tlf. 40 26 69 47


 Copyright @ All Rights Reserved