Referater

Referat fra generalforsamling

2019

Referat

Ordinær Generalforsamling i Aalsrode- og Omegns Borgerforening

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:30

i Aalsrode Forsamlingshus


19 fremmødte medlemmer


1. Valg af dirigent (godkendelse af dagsorden.)

Niels Ole Mikkelsen blev valgt, og han bekræftede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Foreningens formand aflægger beretning.

Formandens beretning 26.3.2019


Generelt var 2018 et godt år for Aalsrode- og Omegns Borgerforening. Vi har ca. 120 medlemmer, og regnskabet ser fint ud, hvilket Charlotte senere vil gennemgå.

I den forbindelse vil jeg gerne sige en kæmpe tak til Charlotte og Morten Heidemann, vores ene revisor, for det store gravearbejde, I udførte sidste år, for at få vores regnskab på ret køl.

 

Det har været et år med mange aktiviteter, og I har været gode til at bakke op om dem.

 

Året indledtes med middag og foredrag af AAT, Karsten, Hans Jørn, Claus og Bo fortæller underholdende og med mange anekdoter om udviklingen fra AAT blev grundlagt til det, som firmaet repræsenterer i dag. 80 mennesker deltog.

 

Vi har haft 4 fællesspisninger, hvor Inge og Lilly har lavet dejlig mad til os henover året, og også har bidraget til det fine regnskabsresultat.

 

I marts og september havde vi inviteret til brunch, som hver gang trak 50 mennesker. Brunch er åbenbart et koncept, som passer folk godt. Der er basis for, at flere generationer mødes (det er vi jo mega glade for). Der hygges og snakkes omkring bordene til lækker mad, som Lene og Anette A står for.

 

24.3. stod der Påskeinspiration på programmet. Anette Bilde guider os både forår og hen under jul(24/11) til at finde vores kreative sider frem. Vi lærer at binde buketter og lave flotte dekorationer, så det ser helt professionelt ud. Samtidig er det super hyggeligt. Der serveres lidt mad, og jeg kan se, at vi bliver flere og flere år for år, så jeg håber, at du fortsætter Anette.

 

I april den 17.4. havde vi meldt os til REN BY, sammen tager vi skraldet. 30 voksne og 12 børn deltog, og jeg synes, at vi her i Aalsrode kan være stolte af, at her ser pænt og rent ud. Efter endt arbejde mødtes vi i FS huset, hvor Hermine og Niels Viggo havde bagt pizzaer til alle, så det blev en fin dag. Det er altså dejligt at høre, når ungerne udbryder ”sikke nogen skovsvin”, når de finder dåser og plastik i naturen. Det er jo næste generation, vi skal sætte vores lid til.

 

I maj 3.5. gæstede Hyggebanden, som nu hedder Djurs Swingband, forsamlingshuset. 50 mennesker fik dejlig mad og lyttede og dansede til Svend Frandsens orkester, som jo derudover består af bysbarnet Jens Ole Nielsen, Gert Schou, Ole Fjord og Bjarne Friis.

 

I juni 9.6. havde vi cykelfest, som i år blev alletiders succes. Vejret var fantastisk, og ca. 40 små og store cyklede til stranden, hvor vi badede og spillede spil. Undervejs havde Anette og Jens arrangeret cykelbanko med mange fine præmier sponsoreret af Lone fra Min Købmand i Trustrup. Tak for støtten Lone, det betyder rigtig meget for os. Martin havde taget båden med. Det var et scoop i det dejlige vejr, og ungerne konkurrerede om, hvem der havde sejlet hurtigst. Vores børnebørn lærte den dag et nyt ord: knob. Hans Jørn havde sørget for kolde øl og vand hele dagen i sin vildtvogn. Hjemme i FS huset grillede vi, og Anette, Linda og Charlotte havde sørget for kartoffelsalat og salater til. En rigtig fin dag.

 

Sct. Hans blev jo aflyst. Bålet ligger der endnu, men det gør også et nybygget hus, så I må gerne overveje alternative placeringer for vores kommende Sct. Hans.


28.8. lagde vi hus til et borgermøde om lukning af Mølleskolen Det gik jo desværre så galt, som det kunne. Vi mistede vores skole. Så meget mere vigtigt er det, at vi bakker 100 % op om vores lokalområde her i Borgerforeningen, så det fortsat er attraktivt at bosætte sig i Aalsrode og Omegn.

 

8 x banko og børnebanko blev i år et tilløbsstykke. Hans Jørn, Jens, Torben og Lars Grove assisteret af Anette og Inge fik virkelig gang i hyggen og den gode stemning, hvilket også kan ses på regnskabet. Tak skal i have for indsatsen, Jeg håber I modtager genvalg. Også stor tak til ”Mandagsdamerne” for fremstilling af fine præmier til julebanko.

 

Som jeg sagde indledningsvis: et rigtig godt, aktivt år.

Vi fik doneret 50.000 kr. fra NRGI til energibesparende foranstaltninger og fik installeret led-belysning. Pendlerne ligger på scenen, hvis nogle skulle være interesseret.

Charlottes tante har foræret os en ny, brugt opvaskemaskine. Tusind tak for den.

Niels Ole har sat WIFI op. Hanne Allermann har doneret projector.

 

Vi har haft 7 udlejninger. Lene og jeg var til fællesmøde i Lyngby i tirsdags. Alle Borgerforeninger siger nej til udlejning til ungdomsfester, og det har vi også besluttet. Unge, som vil leje huset, skal have forældre eller bedsteforældre, som er medlem af Borgerforeningen.

Dette var ordene.

Grete


3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Regnskab blev fremlagt af Charlotte og godkendt uden bemærkninger.


4. Behandling af indkomne forslag

Et forslag lød på at forsøge at arrangere loppemarked, nu hvor der ikke bliver noget på Mølleskolen mere. Bestyrelsen vil bede medlemmerne tage stilling til dette, da det er et stort arbejde og kræver mange folk til at hjælpe.


5. Valg af formand ( i ulige år)

Grete Carstensen blev genvalgt


6. Valg af kasserer (i lige år)

Punktet udgår


7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, i alt 3. - Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges 1 hvert ulige år og 2 hvert lige år

Hans Jørn Allermann blev genvalgt


8. Valg af bestyrelsessuppleanter, mindst 2 medlemmer (valgt for 1 år)

Torben Knudsen blev genvalgt, og Kirsten Hansen blev valgt som ny suppleant.


9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Morten Heidemann og Karsten Robæk blev genvalgt som revisorer og Niels Ole Mikkelsen som revisorsuppleant.


10. Eventuelt

Hans Jørn takker bestyrelsen for godt samarbejde og beder om evt. renoveringsforslag.

Halvårsprogram blev foreslået uddelt i postkasserne hos folk.

Det blev bemærket, at arrangementerne i Forsamlingshuset er med til at holde liv i byen.


Bestyrelsen for Aalsrode– og Omegns Borgerforening

 Copyright @ All Rights Reserved