Priser

Udlejning af forsamlingshus

Hele huset incl. rengøring og miljøafgift                                                               1400,00 kr.

Lille sal incl. rengøring og miljøafgift                                                                       850,00 kr.


Udlejning af stole pr. stk.                                                                                                5,00 kr.

Udlejning af borde pr. stk.                                                                                            30,00 kr.


Elforbrug pr. kw.                                                                                                               5,00 kr.


Udlejning af service pr. kuvert                                                                                     15,00 kr.

Udlejning af diverse skåle og fade pr. del                                                                  5,00 kr.


Erstatning af porcelæn/glas pr. del                                                                             15,00 kr.

Erstatning af skåle og fade pr. del                                                                               50,00 kr.

Ekstra affaldssække fra Reno Djurs pr. stk.                                                               25,00 kr.


Depositum på 1.000 kr. for ikke medlemmer indbetales senest 8 dage efter bestilling til Danske Bank reg. nr. 1551 konto 3440415066.                                                                            


Ved annullering af lejemål senere end 1 måned før reservationsdatoen betales 1.000 kr.


Der forefindes hvidt service til 100 pers samt kaffe/opvaskemaskine (3 min. vask).


Medbring selv store, klare affaldssække, håndklæder, viskestykker, karklude og toiletpapir. Opvaskemiddel, rengøringsartikler osv. forefindes til fri afbenyttelse.


Lokalerne afleveres i ryddet stand. Alle gulve fejes, borde og stole tørres af og placeres som ved modtagelse. Køkkenborde, komfur, ovne, kaffemaskine, køleskabe, fryser osv. rengøres,. Opvaskemaskine tømmes ( filter i bunden renses for affald, og lågen efterlades åben). Alt bestik og service sættes rengjort, tørret og efterset for striber på plads. Der oplyses om ituslået service ved aflevering af huset (stilles i køkkenvinduet). Lejer er erstatningspligtig overfor eventuelt ødelagt inventar, og der påløber ekstra udgift til rengøring, såfremt dette er påkrævet.


Affaldssække anbringes i containeren ved husets bagside (ikke i naboens skråt over for hoveddøren.) Såfremt der ikke er plads til affaldet i containeren, kan affaldssække fra Reno Djurs købes af os (25 kr./stk.) og placeres ved siden af containeren. På parkeringspladsen på modsatte side af vejen forefindes glas/papcontainer.


Udenomsarealet efterses, og evt. affald (incl. cigaretskod) fjernes. Alle vinduer og døre lukkes og låses.

Forsamlingshuset hæfter ikke for tyveri/indbrud under lejemålet.

Vis hensyn til omgivelserne og begræns støj under lejemålet.


Udlejning: Torben Knudsen tlf. 29925767 og mail.: ttk51@outlook.dk 


I ønskes et godt lejemål.


Aalsrode- og Omegns borgerforening